Tato webová stránka používá cookies.
Některé cookies jsou nutné pro správné fungování eshopu, ostatní cookies slouží pro analýzu návštěvnosti a marketing.
Nastavit použití cookies   


Potřebujete poradit? 722 301 302 nákupní košík 0,- Kč
ELEKTROKOLA.cz s.r.o.
Vše o nákupu elektrokola Půjčovna a Test centrum Servis Kariéra KontaktyVyhledávání

Nejvíce oblíbené

Kategorie elektrokol

Značky elektrokol

Náhradní baterie a repase


Potřebujete poradit?
722 301 302
obchod@elektrokola.cz
Reklamační řád

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího společnosti ELEKTROKOLA.cz s.r.o., se sídlem Petrovice 19, 592 31 Nové Město na Moravě,IČ 06231403, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100867 a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.
1.2 Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami (dále jen "OP") ještě před objednáním zboží.
1.3 Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
1.4 Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v OP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v OP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
1.5 Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému kolu nebo elektrokolu záruční list a k ostatnímu zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka - dále jen "záruční list") se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

2. DÉLKA ZÁRUKY

2.1 Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
2.2 Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit prodej baterií, repasovaných baterií a zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1 Kupujícímu je doporučeno, aby při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost obalu, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a vše důkladně nafotit a zdokumentovat.
3.2 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchod@elektrokola.cz společně s pořízenou fotodokumentací a informací o poškození či případné neúplnosti zásilky.
3.3 Kupující může zboží reklamovat osobně v sídle společnosti nebo reklamaci řešit e-mailem na adresu: obchod@elektrokola.cz, kde postačí v prvním kroku zaslat údaje dle reklamačního protokolu společně s fotografiemi zjištěné vady a následně zboží zaslat na adresu sídla společnosti.
3.4 K zaslání reklamovaného zboží zpět může Kupující využít Českou poštu, svoz Prodávajícího nebo zpětné vrácení zásilky dopravcem DPD,GLS,PPL nebo TOPTRANS – zde je ale potřeba, aby Prodávající objednal vyzvednutí vraceného zboží u Kupujícího. O termínu vyzvednutí zásilky dopravcem bude Kupující informován e-mailem a SMS.
3.5 K reklamovanému zboží doporučujeme přiložit kopii reklamačního protokolu a nákupního dokladu, zejména je-li jiné jméno či adresa odesílatele, než Kupující a není-li dohodnuto jinak (např. bylo již předem dodáno - zasláno e-mailem, poštou…). Zásilka by vždy měla být snadno identifikována a spárována s řešenou reklamací.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1 Prodávající v jednoznačných případech vyřizuje reklamaci ihned a obratem vydá rozhodnutí a jejím vyřízení. V ostatních případech zasílá fotodokumentaci společně s informacemi o vadě k posouzení výrobci zboží, o čemž Kupujícího taktéž informuje. V obou případech o postupu reklamace a způsobu vyřízení informuje Kupujícího na kontaktní e-mail uvedený v původní objednávce nebo následně na reklamačním protokolu – není-li domluveno jinak.
4.2 Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
4.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.
4.4 Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní Kupujícího o ukončení reklamace buď telefonicky, SMS nebo e-mailem a zboží je připraveno k vyzvednutí nebo odesláno na adresu kupujícího uvedenou v původní objednávce, není-li dohodnuto jinak. V případě nevyzvednutí nebo nepřevzetí reklamovaného zboží je Prodávající oprávněn účtovat při novém zaslání reklamace částku spojenou s náklady na nové zaslání nebo doručení, které jinak není účtováno.
Tento reklamační řád je platný od 20. 2. 2019 a je nedílnou součástí Obchodních podmínek.
Potřebujete poradit ? 722 301 302 obchod@elektrokola.cz


UŽITEČNÉ ODKAZY NAPIŠTE NÁM KONTAKTY

Provizní systém/Affiliate

Velkoobchod

Obchodní podmínky

Reklamační řád

Elektronická evidence tržeb

Zásady ochrany osobních údajů

Nastavení cookies
ELEKTROKOLA.cz s.r.o.
Petrovice 71
Nové Město na Moravě
592 31

IČO: 06231403
DIČ: CZ06231403Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku (při platbě v hotovosti).
Zároveň je povinen zaevidovat tuto přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.